ЗА НАС

Сайтът ruskova-property.com представлява информационен портал, с акцент върху:

  • Строителство;
  • Архитектура и дизайн;
  • Ландшафтна архитектура и озеленяване;
  • Геодезия;
  • Урбанистика;
  • Недвижима собственост;
  • Имоти и инвестиции;
  • Фасилити и пропърти мениджмънт;
  • Oценяване на недвижими имоти;
  • Полезна информация от други сфери на икономическия живот, свързани със строителството и управлението на недвижима собственост.

Целта, която си поставяме е информиране на широк кръг от заинтересовани лица за състоянието и специфичните особености на посочените сфери, както и предоставяне на информация за пазарната конюнктура и тенденциите за развитие, за предстоящите и проведените в съответния бранш събития, инициативи, както и за стартирали или изпълнени проекти. Средствата, с които си служим са пазарни проучвания, анализи, сравнения, интервюта и социологически проучвания и др. Източниците на информация за публикации в сайта са български и чуждестранни електронни и печатни медии, научни трудове, собствени изследвания и изчисления на авторите, агенции за недвижими имоти, бизнес организации, браншови организации, органи на държавната власт и местното самоуправление, Търговски регистър, Агенция по вписванията, Имотен регистър, Национален статистически институт и др. Екипът на ruskova-property.com е млад, амбициозен, упорит и надежден. Членовете му са възпитаници на Икономически университет – Варна, Катедра „Икономика и управление на строителството“.

Екипът на ruskova-property.com:

Мария Рускова
Champions Leaguelnkd
Георги Станчев
67985_4412787691836_2134186542_n - Copylnkd
Никола Станчев
nikola-stanchev
lnkd
 Главен редактор

gmail

miss.ruskova@gmail.com

Проекти и дизайн

gmail

st.georgebg@gmail.com

Дигитален маркетинг 

gmail

nks2222@gmail.com

Общи условия за използването на сайтът

Политика за бисквиктите