Category Archives: Оценяване на недвижими имоти

КУБА cuba ruskova property

Безпрецедентно проучване на недвижими имоти в Куба

От 19-ти век Кралският институт на вещите лица (RICS) популяризира нови идеи и концепции в глобален мащаб, свързани с недвижимите имоти. Те обединяват иноватори и лидери в съответната област, с… Read more »

устойчиво строителство

Устойчиво строителство и планиране. Какво ще се промени?

През февруари 2017-та (между 15 и 17) ще се състои международният конгрес за устойчиво строителство и планиране Bauz! 2017 . Конгреса е част от панаира “Строителство и енергия” във Виена,… Read more »

real estate price

Какви ще са цените на жилищата в САЩ през 2017?

Повишаването на лихвените проценти ще успокои сектора на недвижими имоти в САЩ. Увеличаването на разходите по заемите бе очакван ход на Федералния резерв, който би могъл да направи пробив в… Read more »

Как функционира Асоциацията на гръцките оценители

Асоциацията на гръцките оценители е неправителствена организация, основана през 2009 година, с цел насърчаване професията оценител. Към момента A.VA.G (Associetion of Greek Valuers) има повече от 1000 членове, упражняващи дейност… Read more »

Съвети от Института за оценители – как да използваме социалните мрежи ефективно

“Ние нямаме избор за това дали да правим социални медии; въпросът е колко добре можем да го направим.” – Ерик Куалман (Erik Qualman), експерт и автор на “Социалномика” (“Socialnomics”).  … Read more »

Как прецизно да измерим площта на недвижим имот

В началото на 2016 година, Kралския институт на вещите лица – RICS, въведе единен задължителен стандарт за измерване на площта на офис сгради, на базата на който всички членове на… Read more »

Кое оскъпява жилищата в Обединеното кралство

По данни на Кралския институт на вещите лица – RICS, това, което британските собственици смятат, добавя най-висока стойност към стойността на жилището им е допълнителна неизползваема спалня, която може да… Read more »

КРАЛСКИ ИНСТИТУТ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ – RICS

RICS е крупна международна организация на професионалните оценители в областта на недвижимите имоти, създадена през 1868 година. Института акредитирал над 118 000 специалисти. Всяко физическо лице или фирма регистрирана в RICS… Read more »

Оценителската дейност в Гана

Пазарите на недвижими имоти в Субсахарска Африка (SSA) започват да се раздвижват. Това отчасти се дължи на подобрените бизнес и инвестиционни дейности в последното десетилетие, както и на инициативи за… Read more »

Оценителска дейност във Финландия

Оценителската дейност във Финландия до голяма степен подлежи на саморегулация. Законите в тази област служат за уреждането на отделни аспекти, свързани с дейността на оценителите. Саморегулацията е успешен модел, тъй… Read more »