HVAC или така наречения ОВК

ОВК – Отопление, вентилация и климатизация

HVAC – Heating, ventilation, and air conditioning

Споменати двата термина един до друг издават доста от същността си на теория и за какво точно се отнасят. Използвали сме ги в някой от статиите, които сме споделяли свързани с “умен дом” или фасилити мениджмънт на сгради. 

ОВК

В сайта вече сме споменавали за така наречените сградни инсталации “ОВК” (англ. HVAC) и колко важни са те за всичките обитателите и ползватели на сградите.

Няма да наблягаме на техническите детайли и тяхната приложимост и самите системи, но все пак е важно да споменем, какво значение оказват върху нас. Най-важното за което се отнасят са нормите и показателите, които трябва да се поддържат в една обитавана сграда.

С прости думи – колко замърсен е въздуха в помещенията, каква температура се поддържа през различните сезони, също така влажността и налягането в различните части на сградата, било то не само в офиси за работа и складови помещения. Всичко това зависи в детайли и от предназначенията на самите помещения.

Данните, на които попаднахме:

  • Замърсяването на въздуха в затворени помещения е 5 пъти по-голямо отколкото на открито, според Международната здравна организация. 
  • Пречистеният въздух от вируси и бактерии, чрез различни ОВК системи и инсталации, може да намали до 30% заболяванията на работното място
  • И публикацията за иновативна сграда в София. Визирам “Rooftop“.

По случай шокиращите данни за замърсения въздух в столицата ви запознаваме с иновативната сграда, чиято фасада улавя вре… Posted by Rooftop on Monday, 8 January 2018

Фасилити мениджмънта и управлението на сградите придобиха едно доста напредничаво технологично измерение, чрез което са си поставили за цел решаването на този проблем и достигането на едни благоприятни нива за здравето ни.

Осъществяването на този  детайлен мониторинг чрез приложения, все още не е инвестиция и цел на големите компании в България.

ОВК

Такива системи са незначителни като част от сградното пространство, но все още не биват предвиждани като разход в множество проекти.

Освен стандартите, които се опитват да спазят предвидени от закона и нормите, както и за поддръжката им след това, не е на нужното ниво, за да се поддържа стандарта на въздух, топлина, налягане  и влажност.

Замислете се къде работите, прави ли се все още този компромис на вашето работно място и какво влияние оказва върху вас?

Повече информация по темата за чистият въздух може да откриете на: