Tag Archives: София

ОВК

HVAC или така наречения ОВК

ОВК – Отопление, вентилация и климатизация HVAC – Heating, ventilation, and air conditioning Споменати двата термина един до друг издават доста от същността си на теория и за какво точно… Read more »

11-ТА МЕЖДУНАРОДНА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ КОНФЕРЕНЦИЯ

На 20 и 21 октомври 2016 г. в София, за 11-та поредна година, Фасилити Мениджмънт Консултинг, сп. Фасилитис (publics.bg), и Българска фасилити мениджмънт асоциация, ще съберат на едно място български… Read more »

Най-високата сграда в България е 126м!

Пространствената композиция на Капитал Форт е резултат от внимателно изследване на околните проекти с цел създаването на обща градоустройствена композиция, която да обединява различните обеми и силуетни линии на проектите… Read more »